Hogar la Salud

Residència Geriatrica

Els Nostres Serveis:

Allotjament

Manutenció

 Acolliment i convivència

 Atenció personalitzada en les activitats de la vida diària

 Habits d’autonomia

 Dinamització sociocultural

 Activitats del lleure

 Readaptació funcional i social.

 Manteniment de les funcions físiques i cognitives

 Suport personal, social i familiarv Fisioteràpia

 Teràpia Ocupacional

 Suport psicològic 

Bugaderia i repàs de la roba

 Higienne personal

 Servei mèdic

 Garantir l’assistència farmacèutica coberta per la seguretat social o altres entitats autoritzades prestadores d’aquest servei.

 Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut. 


Serveis Opcionals:

 Perruqueria

 Podologia

   

(L’horari, preu i funcionament d’aquests serveis figuren al tauler d’anuncis del centre).