Hogar la Salud

Residència GeriatricaDirecció Tècnica                                 
Metge                                
Infermera                                 
Neuropsicòloga clínica                                   
Fisioterapeuta                                  
Terapeuta Ocupacional                                 
Personal tècnic en atenció sociosanitària (TAS)                               
Educadora social (Animadora sociocultural) 
Treballadora social